Impressum
Impressum

Verantwoordelijk voor de internetpagina's van Bosch Thermotechniek B.V.

Naam en adres

Bosch Thermotechniek B.V.
Zweedsestraat 1
7418 BG Deventer

Postbus 3
7400 AA Deventer

Management

R. Alberts
G. Vrieling
J. Du Bois

Telefoonnummer

+31 (0)570 602 602

E-mail adres

info@bosch-thermotechniek.nl

Handelsregisternummer

Nr. 38021061 KvK Oost-Nederland

Online geschillenbeslechting (ODR)

Informatie betreffende online geschillenbeslechting (ODR): de Europese commissie biedt een platform voor het oplossen van online geschillen. Dit platform is bedoeld om de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen in online verkoop- en serviceovereenkomsten te vergemakkelijken.

Het platform kan worden gevonden via: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij werken niet mee aan buitengerechtelijke schikkingen voor arbitrage-instanties van consumentenorganisaties.